Có 1 kết quả:

xīng jiàn

1/1

xīng jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to build
(2) to construct