Có 1 kết quả:

Xīng wén xiàn ㄒㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xingwen county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan