Có 1 kết quả:

xīng wàng

1/1

xīng wàng

giản thể

Từ điển phổ thông

hưng vượng, thịnh vượng

Từ điển Trung-Anh

(1) prosperous
(2) thriving
(3) to prosper
(4) to flourish