Có 1 kết quả:

xīng shuāi

1/1

xīng shuāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prosperity and decline (of a kingdom)
(2) rise and fall