Có 1 kết quả:

xìng xǔ

1/1

xìng xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perhaps