Có 1 kết quả:

Bīng kù xiàn

1/1

Bīng kù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hyōgo prefecture in the midwest of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]