Có 1 kết quả:

bīng róng

1/1

bīng róng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vũ khí

Từ điển Trung-Anh

(1) arms
(2) weapons

Một số bài thơ có sử dụng