Có 1 kết quả:

bīng róng xiāng jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to meet on the battlefield (idiom)