Có 1 kết quả:

bīng yíng

1/1

bīng yíng

phồn thể

Từ điển phổ thông

doanh trại quân độ

Từ điển Trung-Anh

(1) military camp
(2) barracks