Có 1 kết quả:

bīng xiǎng

1/1

bīng xiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pay and provisions for soldiers