Có 1 kết quả:

bīng mǎ

1/1

bīng mǎ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. lính và ngựa
2. quân đội

Từ điển Trung-Anh

(1) troops and horses
(2) military forces