Có 1 kết quả:

diǎn xíng dēng gé rè

1/1

Từ điển Trung-Anh

dengue fever