Có 1 kết quả:

diǎn gù

1/1

diǎn gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

classical story or quote from the literature