Có 1 kết quả:

yǎng nǚ

1/1

yǎng nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adopted daughter