Có 1 kết quả:

yǎng zūn chǔ yōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to live like a prince (idiom)