Có 1 kết quả:

Nèi qiū xiàn

1/1

Nèi qiū xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Neiqiu county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei