Có 1 kết quả:

nèi dān

1/1

nèi dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taoist internal alchemy