Có 1 kết quả:

nèi cān

1/1

nèi cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

internal reference (within the same publication)