Có 1 kết quả:

nèi rán

1/1

nèi rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

internal combustion (engine)