Có 1 kết quả:

nèi rán jī

1/1

nèi rán jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

internal combustion engine