Có 1 kết quả:

nèi fū ㄋㄟˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inner husk