Có 1 kết quả:

nèi yī

1/1

nèi yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) undergarment
(2) underwear
(3) CL:件[jian4]