Có 1 kết quả:

nèi lù guó

1/1

nèi lù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

landlocked country