Có 1 kết quả:

Nèi huáng

1/1

Nèi huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Neihuang county in Anyang 安陽|安阳[An1 yang2], Henan