Có 1 kết quả:

Gāng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Okayama prefecture in southwest of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]