Có 1 kết quả:

Gāng dǐ sī shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gangdisê mountain range in southwest Tibet