Có 1 kết quả:

Gāng tián

1/1

Gāng tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Okada (Japanese surname)