Có 1 kết quả:

cè lì ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) account book
(2) ledger