Có 1 kết quả:

cè zi

1/1

cè zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a book
(2) a volume