Có 1 kết quả:

zài hǎo bù guò ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(saying) can't be better