Có 1 kết quả:

zài tú xiàn jīn ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cash in transit (accountancy)