Có 1 kết quả:

zài shuāi sān jié

1/1

zài shuāi sān jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weakening and close to exhaustion (idiom); in terminal decline
(2) on one's last legs