Có 1 kết quả:

zài jiàn

1/1

zài jiàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tạm biệt

Từ điển Trung-Anh

(1) goodbye
(2) see you again later