Có 1 kết quả:

jiǒng sì

1/1

jiǒng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 太僕寺|太仆寺[Tai4 pu2 si4], Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding