Có 1 kết quả:

mào shi guǐ ㄇㄠˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reckless person
(2) hothead