Có 1 kết quả:

mào hào

1/1

mào hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

colon (punct.)