Có 1 kết quả:

rǒng wù

1/1

rǒng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

miscellaneous affairs