Có 1 kết quả:

rǒng tiáo zi

1/1

rǒng tiáo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unwanted branches (of a tree etc)