Có 1 kết quả:

jūn ㄐㄩㄣ
Âm Pinyin: jūn ㄐㄩㄣ
Tổng nét: 6
Bộ: mì 冖 (+4 nét), chē 車 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フ一フ一丨
Thương Hiệt: BKQ (月大手)
Unicode: U+519B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: quân
Âm Nôm: quân
Âm Quảng Đông: gwan1

Tự hình 2

Dị thể 7

1/1

jūn ㄐㄩㄣ

giản thể

Từ điển phổ thông

quân, binh lính

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 軍.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quân lính, quân đội, đội quân: 我軍 Quân ta; 敵軍 Quân địch; 生產大軍 Đội quân sản xuất; 勞動後備軍 Đội quân dự bị lao động;
② Quân đoàn: 第一軍軍長 Quân đoàn trưởng quân đoàn 1; 軍政委 Chính uỷ quân đoàn; 兩個軍 Hai quân đoàn;
③ (văn) Chỗ đóng quân;
④ (văn) Tội đày đi xa;
⑤ (văn) Quân (đơn vị hành chánh thời xưa, như huyện, tổng...).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 軍

Từ điển Trung-Anh

(1) army
(2) military
(3) arms
(4) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 271

ǎi zi li bá jiāng jūn 矮子里拔将军Àì ěr lán Gòng hé jūn 爱尔兰共和军Àò Xīn jūn tuán 澳新军团Àò xīn jūn tuán rì 澳新军团日Bā guó Lián jūn 八国联军Bā lù jūn 八路军Bā yī Jiàn jūn jié 八一建军节bái bān jūn jiàn niǎo 白斑军舰鸟bái fù jūn jiàn niǎo 白腹军舰鸟Bái jūn 白军bài bù chéng jūn 败不成军běi fá jūn 北伐军Běi yáng jūn 北洋军Běi yáng lù jūn 北洋陆军biān fáng jūn 边防军cái jiǎn jūn bèi 裁减军备cái jūn 裁军cān jūn 参军cháng shèng jūn 常胜军chè jūn 撤军chéng jūn 成军Chì wèi jūn 赤卫军chōng jūn 充军cóng jūn 从军cuàn jūn 篡军dǎ jī jūn shì lì liang 打击军事力量dà jiāng jūn 大将军dà jūn 大军dà jūn qū 大军区dí jūn 敌军Diǎn jūn 点军Diǎn jūn qū 点军区diàn jūn 殿军dū jūn 督军É jūn 俄军Fǎ jūn 法军Fēi jiāng jūn 飞将军fēi jūn shì qū 非军事区fèi chú jūn bèi 废除军备Fèng xì jūn fá 奉系军阀Fù huó de jūn tuán 复活的军团gāo jí jūn guān 高级军官gé jūn shì fēn jiè xiàn 隔军事分界线gǒu tóu jūn shī 狗头军师gū jūn fèn zhàn 孤军奋战Guān dōng jūn 关东军guān jūn 官军guàn jūn 冠军guàn jūn sài 冠军赛Guì xì jūn fá 桂系军阀guó mín dǎng jūn duì 国民党军队Guó mín Gé mìng jūn 国民革命军hǎi jūn 海军hǎi jūn dà xiào 海军大校hǎi jūn guān 海军官hǎi jūn lán 海军蓝hǎi jūn lù zhàn duì 海军陆战队hǎi jūn shàng xiào 海军上校hǎi jūn shǎo xiào 海军少校hǎi jūn zhōng xiào 海军中校hǎi jūn zǒng sī lìng 海军总司令hǎi kōng jūn 海空军hǎi kōng jūn jī dì 海空军基地hǎi lù jūn 海陆军hé cái jūn 核裁军hé jūn bèi 核军备héng sǎo qiān jūn 横扫千军hóng jīn jūn 红巾军Hóng jūn 红军hóng sè niáng zi jūn 红色娘子军hòu bèi jūn 后备军Hù guó jūn 护国军huáng jiā hǎi jūn 皇家海军Huáng jīn jūn 黄巾军huáng jūn 皇军jí tuán jūn 集团军jí xíng jūn 急行军jì jūn 季军Jiā ná dà Huáng jiā hǎi jūn 加拿大皇家海军Jiàn jūn jié 建军节Jiāng jūn 将军jiāng jūn dù 将军肚jiāng jūn dù zi 将军肚子Jiāng jūn xiāng 将军乡jiàng jūn 将军Jiě fàng jūn 解放军jìn jūn 禁军jìn jūn 进军jìn wèi jūn 禁卫军Jiù shì jūn 救世军jūn bèi 军备jūn bèi jìng sài 军备竞赛jūn cáo yú 军曹鱼jūn chē 军车jūn dāo 军刀jūn duì 军队jūn fá 军阀jūn fá hùn zhàn 军阀混战jūn fǎ 军法jūn fāng 军方jūn fèi 军费jūn fèi kāi zhī 军费开支jūn fēn qū 军分区jūn gǎng 军港jūn gōng jiào 军公教jūn gōng zhāng 军功章jūn guān 军官jūn guó zhǔ yì 军国主义jūn hào 军号jūn huǒ 军火jūn huǒ gōng sī 军火公司jūn huǒ jiāo yì 军火交易jūn huǒ kù 军火库jūn jī 军机jūn jī chù 军机处jūn jì 军妓jūn jiàn 军舰jūn lì 军力jūn liáng 军粮jūn líng 军龄jūn lìng rú shān 军令如山jūn lìng zhuàng 军令状jūn lǚ 军旅jūn lǜ 军绿jūn mín 军民jūn qí 军棋jūn qíng 军情jūn qū 军区jūn rén 军人jūn sǎo 军嫂jūn shī 军师jūn shì 军事jūn shì 军势jūn shì 军士jūn shì bù mén 军事部门jūn shì fǎ tíng 军事法庭jūn shì hé dà guó 军事核大国jūn shì huà 军事化jūn shì jī dì 军事基地jūn shì jī gòu 军事机构jūn shì jiā 军事家jūn shì kē xué 军事科学jūn shì lì liang 军事力量jūn shì qíng bào 军事情报jūn shì shè shī 军事设施jūn shì shí lì 军事实力jūn shì tǐ yù 军事体育jūn shì wēi xié 军事威胁jūn shì xíng dòng 军事行动jūn shì xué 军事学jūn shì xùn liàn 军事训练jūn shì yǎn xí 军事演习jūn shì yuán zhù 军事援助jūn shì zhèng biàn 军事政变jūn shòu 军售jūn tǐ 军体jūn tuán 军团jūn tuán gǎn jūn 军团杆菌jūn tuán jūn 军团菌jūn tuán jūn bìng 军团菌病jūn wěi 军委jūn wěi huì 军委会jūn wù 军务jūn xián 军衔jūn xiǎng 军饷jūn xiào 军校jūn xū 军需jūn xùn 军训jūn yǎn 军演jūn yī 军医jūn yī yuàn 军医院jūn yíng 军营jūn yòng 军用jūn yuè duì 军乐队jūn zhèn 军阵jūn zhèng 军政jūn zhèng fǔ 军政府jūn zhuāng 军装kě gōng jūn yòng 可供军用kōng jūn 空军kōng jūn jī dì 空军基地kōng jūn sī lìng 空军司令Kōng jūn Yī hào 空军一号kuì bù chéng jūn 溃不成军kuì jūn 溃军kuò jūn 扩军lián hé jūn yǎn 联合军演lián jūn 联军lǐng jūn 领军lù hǎi kōng jūn 陆海空军lù hǎi kōng sān jūn 陆海空三军lù jūn 陆军lù jūn shàng xiào 陆军上校lù jūn zhōng wèi 陆军中尉Mǎ jiā jūn 马家军Mǎ wěi jūn gǎng 马尾军港Mài hè dí jūn 迈赫迪军Měi guó jūn rén 美国军人Měi jūn 美军méng jūn 盟军míng jīn shōu jūn 鸣金收军Niǎn jūn 捻军pàn jūn 叛军qiān jūn wàn mǎ 千军万马qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú 千军易得,一将难求qīn lüè jūn 侵略军Qín jūn 秦军Qīng jūn 清军quán dǎng quán jūn 全党全军quán jūn 全军quán jūn fù mò 全军覆没rén mín jiě fàng jūn 人民解放军Rì jūn 日军Rì Yīng lián jūn 日英联军róng jūn 荣军róng yù jūn rén 荣誉军人Ruì shì jūn dāo 瑞士军刀sān jūn 三军sān jūn yòng mìng 三军用命shàng jiàng jūn 上将军shí zì jūn 十字军shí zì jūn dōng zhēng 十字军东征shí zì jūn yuǎn zhēng 十字军远征shǒu jūn 守军shuǐ jūn 水军tiě jiāng jūn bǎ mén 铁将军把门tiě jūn 铁军Tóng jūn 童军Tóng zǐ jūn 童子军tóu jūn 投军tuán tǐ guàn jūn 团体冠军tuì wǔ jūn rén 退伍军人Wǎn xì jūn fá 皖系军阀Wǎng luò shuǐ jūn 网络水军wěi jūn 伪军wō jūn 倭军Xiāng jūn 湘军xiǎo jūn jiàn niǎo 小军舰鸟Xīn jūn 新军Xīn sì jūn 新四军xíng jūn 行军xíng jūn chuáng 行军床xíng jūn lǐ 行军礼xíng jūn lù xiàn 行军路线yà jūn 亚军yě zhàn jūn 野战军yè xíng jūn 夜行军yǐ jūn 以军yì jūn 义军yì jūn tū qǐ 异军突起yì yǒng jūn 义勇军Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ 义勇军进行曲Yīng jūn 英军yǒu jūn 友军Yòu tóng jūn 幼童军yù bèi yì jūn rén 预备役军人Yuán jūn 元军yuǎn zhēng jūn 远征军zhàn jūn zī 站军姿Zhào jūn 赵军zhèng fǔ jūn 政府军zhèng guī jūn 正规军Zhí xì jūn fá 直系军阀zhì jūn 治军zhì yuàn jūn 志愿军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn 中国人民解放军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn 中国人民解放军海军Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn 中国人民解放军空军Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn 中国人民志愿军zhōng yāng jūn wěi 中央军委zhù jūn 驻军