Có 1 kết quả:

jūn shì

1/1

jūn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military affairs
(2) military matters
(3) military