Có 1 kết quả:

jūn shì jī dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

military base