Có 1 kết quả:

jūn fēn qū

1/1

jūn fēn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military sub-districts