Có 1 kết quả:

jūn yī

1/1

jūn yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military doctor