Có 1 kết quả:

jūn yī yuàn

1/1

jūn yī yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military hospital