Có 1 kết quả:

jūn qíng

1/1

jūn qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military situation
(2) military intelligence