Có 1 kết quả:

jūn lǚ

1/1

jūn lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army