Có 1 kết quả:

jūn cáo yú

1/1

jūn cáo yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cobia or black kingfish (Rachycentron canadum)