Có 1 kết quả:

jūn yǎn

1/1

jūn yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military exercises