Có 1 kết quả:

jūn huǒ

1/1

jūn huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weapons and ammunition
(2) munitions
(3) arms