Có 1 kết quả:

jūn jiàn

1/1

jūn jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warship
(2) military naval vessel
(3) CL:艘[sou1]